Acemoğulları Beton Whatsapp 0422 238 20 75

Mineral Katkılı Betonlar

Hidratasyon ısısının kontrollü olarak düşük tutulmasının gerektiği kütle betonları, sülfat etkisine ve deniz suyundan kaynaklanan klorür etkisine maruz yapılar, kıyı yapıları, açık deniz yapıları için yüksek performanslı çevre dostu betonlardır.